Productes‎ > ‎

Bescanviadors

Disseny i fabricació de bescanviadors de placa tubular simple, flotant, de doble placa i acabats farmacèutics.
La unió dels tubs en les plaques tubulars es pot realitzar mitjançant diferents tipus de soldadures:  manual, orbital o expansionat de tubs .
Si el client ho sol·licita es podran adjuntar els càlculs tèrmics dels equips.

Es realitza un Quality Book per cada equip fabricat.

Comments