Productes‎ > ‎

Equips de procés

Els equips de procés es dissenyen mecànicament en col•laboració amb el client,  i es desenvolupen per donar resposta a les necessitats específiques del client final o tercers.

El nostre sistema de qualitat està preparat per realitzar i dissenyar els controls intermedis i finals necessaris, per obtenir bons resultats en equips d’alta complicació o llarga construcció.

  • Cambres de buit
  • Estufes i liofilitzadors
  • Màquines de tractament de gasos

La nostra empresa degut al seu caràcter adaptatiu ha sabut i té la capacitat de ser competitiva en noves línies de treball.


Comments